Дирекција ФЕСТ-а, Мајке Јевросиме 20, 11000 Београд
Директор Дирекције и 37. ФЕСТ-а: Милош Параментић
Уметнички директор: Мирољуб Вучковић
ПРЕС служба: press@fest.rs
Контакт: (011) 33-46–946, info@fest.rs